היפנוזה

היפנוזה היא טכניקה טיפולית מובנית המאפשרת הפנייה מבוקרת של קשב ותשומת הלב של האדם פנימה אל עצמו, אל רמת מודעות והפוטנציאל הפנימיים.

ההיפנוזה אינה מצב של שינה או חוסר הכרה – האדם המטופל בהיפנוזה מודע וחש בכל המתרחש: הוא שומע, מקשיב ומגיב ואף יכולת הריכוז שלו גבוהה בהרבה ביחס למצב תודעה רגיל.

היפנוזה

מדוע היפנוזה אינה "מסוכנת" או "מפחידה":

  1. ההיפנוזה אינה מצב של שינה – האדם המטופל בהיפנוזה מודע וחש כל המתרחש באופן מחשבתי, רגשי וגופני. בזמן הטיפול בהיפנוזה הוא שומע, מקשיב ומגיב.
  2. ההיפנוזה אינה מצב של חוסר הכרה – האדם המטופל בהיפנוזה הוא בהכרה מלאה, יודע, חש ומרגיש וערנותו הפנימית (הפניית הקשב כלפי פנים) אף רבה יותר מערנותו הפנימית בחיי היום יום.
  3. ההיפנוזה אינה מצב בו ניתן "להביא", "להכריח" או "לשכנע" את המטופל למעשים והתנהגויות הנוגדים את המוסר, האתיקה או עקרונות החיים שלו. אין ההיפנוזה מנוגדת ליושר האישי של המטופל והיא פועלת על פי נורמות חיים מקובלות.
  4. המטפל בהיפנוזה הוא בעל רשיון לטיפול בהיפנוזה על ידי חוק ההיפנוזה שחוקקה הכנסת וחייב ברשיון מטעם משרד הבריאות.

היפנוזה יכולה לסייע בהפסקת עישון, בהתמודדות עם טראומות ועם מצבי כאב כרוניים. כל המטפלים בהיפנוזה בכללית רפואה משלימה הם רופאים או פסיכולוגים בהכשרתם ובעלי רשיון לטיפול בהיפנוזה מטעם משרד הבריאות.